Dränering

De två vanligaste metoderna vid dränering av husgrund är att antingen montera "platonmatta" eller värmeisolerande dräneringsskiva.

Oavsett metod så byter vi alltid ut berörda dagvattenledningar och
säkerställer dagvattenbrunnarnas funktion.

Grundläggning

Med grundläggning menar vi urschaktning och makadamisering för betongplatta, vid bygge av hus, garage, utbyggnad, uteplats och dylikt.

Vi utför självklart även gjutningsarbetet om så önskas.

Plattläggning   •   Murar & Trappor   •   Stenläggning   •   Uteplatser  •  Lekplatser
   •   Dränering/Grundläggning  •  Planteringar/Gräsmattor   •   Enskilda Avlopp