Uteplatser

Här visar vi några uteplatser som vi anlagt.
Uteplatsen kan utformas på en mängd olika sätt. Viktigt att göra uteplatsen till ett attraktivt område anpassat efter just ert behov.

Plattläggning   •   Murar & Trappor   •   Stenläggning   •   Uteplatser  •  Lekplatser
   •   Dränering/Grundläggning  •  Planteringar/Gräsmattor   •   Enskilda Avlopp