Stenläggning

Stenläggningar består av natursten, såsom: kullersten, gatsten, skiffer, mm.
Natursten är ett evighetsmaterial som ger ett levande intryck.

Läggningsarbetet är komplicerat eftersom stenarna varierar i storlek och form.

Plattläggning   •   Murar & Trappor   •   Stenläggning   •   Uteplatser  •  Lekplatser
   •   Dränering/Grundläggning  •  Planteringar/Gräsmattor   •   Enskilda Avlopp