Murar & Trappor

Det finns ett stort antal färdiga mursystem av betong.
Flera av dem påminner, strukturmässigt, om natursten.

Man kan också bygga mur av blockstenar i granit, gatsten och kantsten.
Trappor av granit- eller betongblocksteg blir stabila och mycket hållbara.

Plattläggning   •   Murar & Trappor   •   Stenläggning   •   Uteplatser  •  Lekplatser
   •   Dränering/Grundläggning  •  Planteringar/Gräsmattor   •   Enskilda Avlopp